Skip to content
*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Court of Appeal of Lithuania
en
Lt

News

Lithuanian judiciary supports the judges in Poland

Lithuanian judiciary supports the judges in Poland
2020-01-11

Lithuanian judges support the Polish judges in their aim to preserve the independence of the judiciary.

Independence of the judiciary is an essential guarantee of human rights, and any attempt to undermine that independence threatens the common space of the European Union which is based on mutual trust amongst the courts. Any interference with the independence of the judiciary is a threat to democracy and the rule of law, and therefore to us all. The quest for political power to influence the judiciary undermines fundamental values.

Chairman of the Judicial Council of Lithuania Algimantas Valantinas

 

Sędziowie Litwy wspierają dążenie społeczeństwa sądownictwa Rzeczypospolitej Polski o zachowanie niezawisłości sądownictwa.

Niezawisłe sądownictwo to zasadnicze ugwarantowanie praw czlowieka, dlatego też każdego rodzaju dążenie do lekceważenia tej niezawisłości jest zagrożeniem dla całej przestrzeni Unii Europejskiej, gdzie zasadniczą współpracą sądownictwa jest zaufanie. Każda ingerencja do niezawisłości sądownictwa jest zagrożeniem dla dominowania demokracji i prawa, a jednocześnie i dla każdego z nas. Cel władzy politycznej to wpływ na system sądownictwa polskiego poprzez niszczenie wszelkich zasadniczych wartości.

Prezes Rady Sądownictwa Algimantas Valantinas.