Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Ūkio skyriaus specialistas (budėtojas) (dirbantis pagal darbo sutartį)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • gerai išmanyti pastatų ir turto fizinės apsaugos organizavimo principus, mokėti naudotis gaisro gesinimo priemonėmis, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos valdymo įtaisais;
 •  mokėti naudotis vaizdo stebėjimo sistemomis;
 • gerai išmanyti darbuotojų apsaugos, gaisrinės saugos, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo taisyklių reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer programomis);
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 • užtikrina Teismo kiemo įrenginių, pastatų komplekso patalpų ir jose saugomų materialinių vertybių fizinę apsaugą, fiksuoja įvykius budėjimo metu ir nedelsdamas apie juos informuoja Skyriaus vedėją arba Teismo kanclerį;
 • užtikrina Teismo pastatų komplekso patalpų elektros, šilumos, vandentiekio ir kanalizacijos įrenginių fizinę apsaugą, apie jų pažeidimus nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją arba Teismo kanclerį;
 • užtikrina Teismo tarnybinių lengvųjų automobilių fizinę apsaugą po Teismo darbo valandų;
 • atlieka kitas funkcijas, reikalingas tinkamai Teismo fizinei apsaugai budėjimo metu užtikrinti;
 • užtikrina Teismo pastatų komplekso patalpose budėjimo metu vykdomų ūkinių (statybos, remonto, įrangos montavimo ir kt.) darbų priežiūrą ir kontrolę;
 • užtikrina Teismo pastatų komplekso patalpų apsauginės ir gaisrinės signalizacijos pridavimą elektroninę (pultinę) apsaugą vykdančiai apsaugos bendrovei, jei to neįmanoma padaryti  nedelsdamas apie tai informuoja Skyriaus vedėją arba Teismo kanclerį ir apsaugos bendrovės budėtojus;
 • esant būtinybei, Teismo kanclerio ar Skyriaus vedėjo nurodymu užtikrina Teismo pastatų komplekso patalpų fizinę apsaugą papildomu laiku;
 • užtikrina tinkamą budėjimo žurnalo pildymą ir pasibaigus darbo valandoms Teismo pastatų komplekso patalpose dirbusių darbuotojų registravimą;
 • esant būtinybei, Teismo kanclerio ar Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka pagalbinius ūkio ir remonto darbus;
 • vykdo kitus Teismo pirmininko, Teismo kanclerio ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Teismo ar Skyriaus funkcijų vykdymu, skirtus strateginiams Teismo tikslams pasiekti.