Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Ūkio skyriaus specialistas (dirbantis pagal darbo sutartį)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį;
 • gerai išmanyti darbo higienos, gaisrinės saugos, darbuotojų apsaugos ir technikos saugumo dirbant su elektros, šilumos, vandens ir kanalizacijos įrenginiais, įrankiais ir instrumentais taisyklių reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 • gerai išmanyti medžiagų, komplektuojamų atsarginių dalių, įrangos ir inventoriaus techninius parametrus, tipus ir kt., jų užsakymo ir aprūpinimo tvarką;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer programomis);
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, teikti pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 •  
 • užtikrina tinkamą Teismo pastatų komplekso vandentiekio ir kanalizacijos įrenginių priežiūrą ir eksploataciją;
 • analizuoja ir apibendrina informaciją apie Teismo pastatų komplekso vandentiekio ir kanalizacijos įrangos būklę, laiku imasi veiksmų gedimams ir kitiems trūkumams šalinti;
 • teikia pasiūlymus Teismo kancleriui ir Skyriaus vedėjui dėl Teismo pastatų komplekse naudojamos vandentiekio ir kanalizacijos įrangos atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų poreikio;
 • planuoja ir organizuoja Teismo pastatų komplekso vandentiekio ir kanalizacijos įrangos remontą, profilaktinius patikrinimus, reikiamų medžiagų įgijimą laiku;
 • su kitais Skyriaus darbuotojais vykdo tinkamą Teismo inžinerinės, komunikacinės, santechninės, kondicionavimo, šildymo, vėdinimo ir kitokių sistemų techninę priežiūrą ir tinkamą jų eksploataciją, pagal galimybes ir kompetenciją imasi priemonių šalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, apie pastebėtus trūkumus, nesklandumus ar gedimus informuoja Teismo kanclerį, teikia pasiūlymus dėl jų pašalinimo;
 • prižiūri Teismo inventorių, vykdo smulkius patalpų, įrangos ir inventoriaus remonto darbus;
 • užtikrina geriamojo vandens tiekimą Teismui, organizuoja jo užsakymą ir pristatymą;
 • užtikrina Teisme esančių kavos aparatų priežiūrą;
 • atlieka įvairius fizinius darbus (perneša, krauna krovinius, bylas, perstumdo baldus ir pan.);
 • prireikus vykdo vairuotojo funkcijas;
 • vykdo kitus Teismo pirmininko, Teismo kanclerio ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Teismo ar Skyriaus funkcijų vykdymu, skirtus strateginiams Teismo tikslams pasiekti.