Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Ūkio skyriaus valytojas (dirbantis pagal darbo sutartį)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 •  
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • gerai išmanyti plovimo ir dezinfekavimo priemonių paskirtį, koncentraciją ir naudojimo būdus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 • gerai išmanyti higienos reikalavimus švarai patalpose palaikyti;
 • gerai išmanyti mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus bei mokėti jais naudotis;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 • išvalo kabinetų, koridorių, laiptinių, tualetų grindis, nuvalo suolus, kėdes, palanges;
 • valo kilimus, esant būtinybei, priemonėmis, šalinančiomis dėmes;
 • nuvalo dulkes nuo radiatorių, baldų ir seifų;
 • nuvalo dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik išjungęs juos iš elektros tinklo;
 • pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per metus išvalo langus;
 • kiekvieną dieną renka šiukšles į tam skirtus polietileninius maišus ir išmeta juos į specialius konteinerius;
 • kabinetuose, tualetuose į šiukšlių dėžes įkloja polietileninius maišelius ir kasdien juos keičia;
 • išvalo ir dezinfekuoja sanitariniuose mazguose įrengtus klozetus ir kriaukles;
 • nuvalo veidrodžius, stiklines duris ir durų rankenas;
 • valo žaliuzes, nuplauna kabinetų, koridorių, laiptinių sienas, duris, jei jos išteptos ar nešvarios;
 • prižiūri Teismo patalpose esančias gėles, jas laisto, prireikus persodina;
 • baigęs darbą, užrakina kabinetų duris, uždaro langus, išjungia elektrą, patikrina, ar nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų;
 • sutvarko darbo inventorių ir sandėliuoja jį nustatytoje pagalbinėje patalpoje;
 • nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie pastebėtą inventoriaus sugadinimą;
 • vykdo kitus Teismo pirmininko, Teismo kanclerio ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Teismo ar Skyriaus funkcijų vykdymu.