Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (dirbantis pagal darbo sutartį)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį;
 • turėti teisę vairuoti B ir C kategorijų transporto priemones ir ne mažesnį kaip 3 metų vairuotojo stažą;
 • gerai išmanyti gaisrinės saugos, darbuotojų apsaugos ir technikos saugumo dirbant su elektros prietaisais, įrankiais ir instrumentais taisyklių reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 • turėti darbuotojo, dirbančio aukštalipio darbus, pažymėjimą;
 • gerai išmanyti pastatų ir turto fizinės apsaugos organizavimo principus, mokėti naudotis gaisro gesinimo priemonėmis, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos valdymo įtaisais;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer programomis);
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, teikti pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 • vairuoja jam priskirtą Teismui priklausantį tarnybinį lengvąjį automobilį, rūpinasi jo technine būkle, priežiūra, užtikrina jo pateikimą techninei apžiūrai laiku;
 • Teismo kanclerio arba Skyriaus vedėjo nurodymu organizuoja ir vykdo teismo procesinių bylų ir kitų dokumentų pristatymą gavėjams;
 • Teismo kanclerio arba Skyriaus vedėjo nurodymu užtikrina Teismo ūkiniam aprūpinimui reikalingų atsargų ir prekių, kito smulkaus inventoriaus pristatymą į Teismą, remontuotinų prietaisų ir pan. pristatymą į paskirties vietą ir parvežimą atgal;
 • atlieka įvairius fizinius darbus (perneša, krauna krovinius, teismo procesines bylas, perstumdo baldus ir pan.);
 •  užtikrina, kad darbo dienomis būtų atrakintos Teismo pastatų komplekso durys (iš Vasario 16-osios g. pusės) ir atjungtos apsaugos sistemos;
 • užtikrina Teismo pastatų komplekso fizinę apsaugą darbo dienomis iki Teismo darbo pradžios, nedelsdamas informuoja Teismo kanclerį ir Skyriaus vedėją apie pastebėtus pažeidimus ir imasi visų įmanomų priemonių Teismo pastatų komplekso saugumui užtikrinti;
 • užtikrina Teismo tarnybinių lengvųjų automobilių švarą žiemos sezono metu;
 • organizuoja Teismo tarnybinių lengvųjų automobilių eksploatacijai reikalingų medžiagų paskirstymą už Teismo tarnybinius automobilius atsakingiems asmenims;
 • atlieka ūkinius darbus, kuriems reikalinga aukštalipio kvalifikacija;
 • užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą įstatymų nustatytais atvejais;
 • padeda Ūkio skyriaus vedėjui organizuoti tinkamą Teismo turto valdymą ir priežiūrą, įsigyti ir parengti Teismo darbui reikalingą įrangą, inventorių ir pan.;
 • dalyvauja Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio įsakymais sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;
 • esant būtinybei, Teismo kanclerio ar Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka pagalbinius ūkio ir remonto darbus;
 • vykdo kitus Teismo pirmininko, Teismo kanclerio ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Teismo ar Skyriaus funkcijų vykdymu, skirtus strateginiams Teismo tikslams pasiekti.