Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

VEIKLOS SRITYS

 

Lietuvos apeliacinis teismas nagrinėja apeliacinius ir kitus skundus dėl neįsiteisėjusių Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardos teismų sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių civilinėse ir baudžiamosiose bylose.

 

Jis taip pat yra vienintelis teismas, nagrinėjantis prašymus dėl užsienio valstybių ir tarptautinių teismų bei arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje.

 

Lietuvos apeliacinis teismas taip pat atlieka ir kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas. Tarp kitų priskirtų funkcijų didžiausią vaidmenį vaidina Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko vykdoma apygardų teismų administracinės veiklos priežiūra, o taip pat – Civilinio proceso kodekse bei Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtinta Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko arba atitinkamai šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko arba Baudžiamųjų bylų skyriaus primininko teisė išimtiniais atvejais perduoti bylą nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje, arba iš vieno apygardos teismo kitam.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra akcentavęs, jog viena iš svarbiausių Lietuvos apeliacinio teismo priedermių – savo kompetencijos ribose užtikrinti vieningos teismų praktikos formavimą, kurti teisės taikymo bei įstatymų aiškinimo precedentus. Tokiu būdu Apeliacinis teismas, šalia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, yra neabejotinai įtvirtinamas kaip viena aukščiausių bei teismų sistemoje svarbiausių teisminės valdžios grandžių. Toks konstituciniu lygmeniu nustatytas Lietuvos apeliacinio teismo statusas kartu ir įpareigoja teismą teisingumą vykdyti nepriekaištingai bei prisiimti naują, iki tol nevykdytą funkciją – nagrinėjant apeliacines bylas prisidėti prie vieningos bendrosios kompetencijos teismų praktikos formavimo.