Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Apeliacinių Rūmų pirmininkas

 Jonas Gudauskis

1938-12–1939-03

 Įkūrus Apeliacinius Rūmus, pirmuoju Rūmų teisėju, taip pat ir jų pirmininku buvo paskirtas Jonas Gudauskis, kuris teismui vadovavo per visą jo veiklos laikotarpį.

 Jonas Gudauskis gimė 1890 m. vasario 2 d. Telšių apskrityje, Laukuvos valsčiuje, Šauduvos kaime, ūkininkų šeimoje.

 1900 m. Jonas Gudauskis pradėjo lankyti Kvėdarnos pradinę mokyklą. Vėliau baigė Telšių keturklasę miesto mokyklą, Peterburge prie Švietimo apygardos išlaikė egzaminus ir gavo pradinės mokyklos mokytojo vardą. Mokytojavo Švendriškių, vėliau Skaudvilės pradinėse mokyklose. Kaip laisvas klausytojas baigė Vytauto Didžiojo universitetą ir įgijo aukštąjį teisinį išsilavinimą.

 Pirmojo pasaulinio karo metais buvo pašauktas į tarnybą Rusijos kariuomenėje, o į Lietuvą grįžo 1918 m. birelio 8 d. Tuomet buvo išrinktas į Laukuvos parapijos, vėliau Skaudvilės parapijos komitetą. 1918 m. liepos 9 d. buvo paskirtas Raseinių apskrities viršininku, kur išdirbo daugiau nei trejus metus.

 1920 m. spalio 24 d. Jonas Gudauskis vedė Stasę Makauskaitę ir kartu užaugino dvi dukteris Atenę Oną ir Laimą Sofiją.

 1922 m. gruodžio 1 d. Jonas Gudauskis buvo paskirtas teismo kandidatu prie Šiaulių apygardos teismo, o po 3 mėnesių – Tauragės taikos teismo teisėju. Po 4 metų buvo paskirtas Panevėžio apygardos teismo teisėju, o vėliau – šio teismo pirmininko padėjėju, skyriaus pirmininku.

 1933 m. rugsėjo 15 d. Jonas Gudauskis buvo paskirtas naujai įsteigtų Apeliacinių Rūmų pirmininku ir ėjo tas pareigas iki Apeliacinių Rūmų panaikinimo 1940 m. rugpjūčio 25 d., su pertrauka nuo 1938 m. gruodžio 15 d. iki 1939 m. kovo 28 d., kai buvo paskirtas teisingumo ministru XIX nepriklausomos Lietuvos Ministrų kabinete.

 1940 m. lapkričio 8 d. J. Gudauskis tarybų valdžios buvo suimtas, pradžioje kalintas Kauno saugumo policijos (NKVD) rūmų rūsyje, o po 6 savaičių perkeltas į Kauno kalėjimą kaip politinis nusikaltėlis. Į laisvę Jonas Gudauskis išėjo 1941 m. birželio 23 d., prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo veiksmams ir kalėjimo administracijai pabėgus nuo Vokietijos kariuomenės.

 1944 m. liepos 25 d. Gudauskių šeima emigravo į Vokietiją, kur iki karo veiksmų pabaigos gyveno Bad-Salzuhgene, Tiuringijoje. Tais pačiais metais birželio 20 d. persikėlė į Hanau DP stovyklą, iš kurios 1949 m. birželio 8 d. emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas, gyveno Čikagoje ir dirbo baldų dirbtuvėje.

 J. Gudauskis buvo Lietuvos teisininkų draugijos, veikusios tiek nepriklausomoje Lietuvoje, tiek ir tremtyje, nariu, dvejus metus (1937–1938 m.) buvo jos pirmininku. Įsteigus Lietuvių tremtinių bendruomenę, Jonas Gudauskis visą laiką buvo jos Vyriausiojo teismo pirmininku.

 Jonas Gudauskis mirė 1980 m. balandžio 4 d. Čikagoje (JAV).